Lösningen

 

Placera vindkraftverk i redan exploaterade, bullerstörda och ljusförorenade områden, som exempelvis

►längs större vägar

►i anslutning till större industriområden

►i havet som större anläggningar

 

 

En lösning man sällan talar om är att helt enkelt spara energi. Det finns otaliga möjligheter till detta både i hemmet och på arbetsplatserna.

 

 En kombination av sparåtgärder, intelligent energihantering samt förnyelsebara energikällor som placeras korrekt ur alla synvinklar är den enda vägen till verkligt hållbar utveckling. Den statliga Energieffektiviseringsutredningen, http://www.sou.gov.se/energieffektiv/,  har kommit fram till att avsevärda besparingar kan med enkla medel göras framförallt i industrin, hushållen och transportsektorn.

Besparingar, effektiviseringar,  och uppgraderingar av redan befintliga kraftverk kommer att tillföra långt mer energi än någonsin vindkraften kommer att göra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

        Föreningen Bevara Linderödsåsen