Foton tagna den 28/2 och 10/3 2009  Oxhultsparken Hishult Laholms Kommun. 

 

 

2 MW vindkraftverk höjd 150 m , 1 av 12st

 

Från landsvägen Hishults by

 

 

 

 

 

avstånd 1 Km , foto taget utanför gårdsplan på Ingagården

5 av 12 vindkraftverk resta.

 

 

 

 

 

avstånd ca 6 Km , foto taget på landsvägen till Hishult

 

 

 

Avspärrat  , allmän väg /vägsamfäldighet

 

 

 

 

Fundament  800M3 betong och armeringsjärn , ligger fel enl bygglovet .  Skrotas! Projektören vill hölja över med lite grus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

       Föreningen Bevara Linderödsåsen