Risker med vindkraftverk

 

Från manualen till ett Vestas V-90 3MW vindkraftverk. Säkerhetsavstånd 400m radie.

Mechanical Operating and

Maintenance Manual

V90 – 3.0 M

Do not stay within a radius of 400 m from the turbine unless it is not necessary. 

_____________________________________________________________

Rotorblad som lossnar, is som slungas iväg, risk för elstötar och fall – arbetsmiljön vid de svenska vindkraftverken kan vara farlig. Nu förbereder Arbetsmiljöverket en insats mot vindkraftsparker. Ett dödsfall har hittills inträffat i Sverige.

 

www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article76107.ece

______________________________________________________________

 

"Verken byggs med ett säkerhetsavstånd på 500 meter till bebyggelse. Det kan falla ner is på vintern, men det finns varningsskyltar för det, och hittills har ingen skadats, säger Örjan Hedblom kanslichef på Svensk vindkraftförening.  . " Aftonbladet 2008-05-23

___________________________________________________________

 

Säkerhetsavståndet för ett vindkraftverk på 1 MW är enligt Boverket minst 300 meter, inom vilket is och avbrutna rotordelar kan komma att slungas ut. För ett kraftverk på 2 eller 3 MW torde säkerhetsavståndet vara längre, kanske 4-500 meter. Från 1990 till 2007 har det globalt skett betydligt fler än 100 vindkraftshaverier, varav många med dödlig utgång eller personskador. 

 

Malin Löfgren

Synpunkter till samråd för planerad vindkraft på Ljusterö

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000 , i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg.

Det stösta hotet av vår livsmiljö på Linderödsåsen nu är de planerade vindkraftsparkerna på Maltesholm och Borrestad m.fl

 

      Föreningen Bevara Linderödsåsen