Dansk kritik mot vindkraft

 

 

HALLANDS Posten:

10 000 danska fritidshusägare är på krigsstigen mot svensk vindkraft och protesterar nu mot utbyggnaden i Halland och övriga Sydsverige. Främsta skälet är att deras fastighetsvärden sänks. En del stugägare hotar till och med att vända sig till domstol för att få förlusterna kompenserade.

Det är föreningen Danske Torpare som nu ger luft åt sina medlemmars åsikter om den svenska vindkraftsutbyggnaden. Föreningen är en intresseorganisation för omkring 10 000 danskar med fritidshus i den sydsvenska skogsbygden. Bland medlemmarna stormar det rejält nu.

– Sveriges utbyggnad av vindkraft fram till 2020 kan bli ett allvarligt ekonomiskt problem för många danskar med fritidshus i landets sydliga skogslandskap, säger föreningens ordförande Per Bonke till Hallandsposten.

I ett brev till både den svenska regeringen och den danska poängterar Danske Torpare att naturen och stillheten sedan 1960-talet stadigt lockat allt fler danskar till Sverige. Där har de genom underhåll av sina hus och gårdar medverkat till att bevara det svenska kulturarvet. Men nu ser man med stigande oro på utvecklingen.

Det handlar om planer på 150 till 200 meter höga vindkraftverk i skogsidyllen. Det handlar om risken för betydande ljudpåverkan, skuggor, blinkljus om natten och ödeläggande av utsikt. Och det handlar inte minst om ekonomisk förlust.

– Vi har förstås stor respekt för det svenska samhället som så gästfritt tar emot oss. Och det är inte utan betänkligheter som vi offentliggör våra synpunkter på inre svenska förhållanden, säger Per Bonke.

Men Danske Torpares medlemmar har fått nog. Vid ett möte i höstas samlades cirka 250 drabbade stugägare och diskuterade frågan. Vid mötet berättade bland annat en fastighetsmäklare att det räckte med ett enkelt brev om ansökan om vindkraftverk för att ett närliggande fritidshus skulle sjunka i värde. Cirka 30 procent försvinner direkt. Mäklaren berättade också att om ett vindkraftverk var planerat mindre än 2 kilometer från fritidshuset skulle det bli närmast omöjligt att sälja.

Om vindkraftsutbygganden fortsätter att drabba enskilda personer så här så utesluter inte Danske Torpare att många stugägare kommer att känna sig tvungna att gå till svensk domstol för att få ersättning för de sänkta fastighetsvärdena.

– I Danmark har vi sedan 2008 i lag reglerat hur en fastighetsägare ska kompenseras om ett vindkraftverk sänker det ekonomiska värdet på hans egendom, säger Per Bonke. Vårt system kan möjligen vara en förebild för att lösa problemen även i Sverige.

Han anser att marknadskrafterna får råda helt fritt i Sverige. I Danmark prövar myndigheterna noggrant hur grannar drabbas. Därför hamnar vindkraftverken oftast i havet, i industriområden eller på andra okänsliga ställen

– Nu vill vi gärna föra en dialog med svenska myndigheter och politiker. Vi är också bekymrade för att man ödelägger den sköna svenska naturen. Kritiken handlar inte om vindkraften i sig, utan om att den byggs på olämpliga platser, säger ordföranden för Danske Torpare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000 , i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg.

Det stösta hotet av vår livsmiljö på Linderödsåsen nu är de planerade vindkraftsparkerna på Maltesholm och Borrestad m.fl

 

Medlemsavgiften är 50kr , Bankgiro 366-3556 , om du accepterar info per e-post ange e-mail adress.

      Föreningen Bevara Linderödsåsen