Bakgrund

 

I december 2008 kom ett brev till de närmast berörda fastigheterna runt en planerad vindkraftspark på Maltesholm 29st, Skorphult 1st och Erikstorp 3st totalt 33st 150m höga vindkraftverk med 2-3MW märkeffekt.

(Området ligger söder om Tollarp, med Svensköp i väster, Ö.Sönnarslöv i öster och Huaröd i söder.)

 

Information/öppet hus hölls i Huaröd veckan före jul 2008. Synpunkter skulle vara statsbyggnadskontoret i Kristianstad tillhanda den 19 januari 2009.

 

Efter kontakt med de närmast berörda boende och fastighetsägare visade det sig att de flesta inte hade en aning om projektets storlek och hur det skulle påverka deras liv. Den enda "information" som fanns kom från exploatörernas sida.

 

Detta resulterade i en skrivelse som kraftigt ifrågasatte exploatörernas starkt vinklade uppgifter angående bullerberäkningar, fotomontage, brist på information och allmänt skönmålande av projektet. Skrivelsen undertecknades av 46 fastighetsägare och boende.

 

Den 14 februari 2009, efter att ny styrelse för Föreningen Bevara Linderödsåsen valts vid årsmöte den 11 februari, beslutade styrelsen att aktivt arbeta för att belysa alla aspekter på vad vi kallar FELPLACERADE vindkraftverk.

 

Den 24 februari beslöt Huaröds Byalags årsmöte att samarbeta med Föreningen Bevara Linderödsåsen i frågor rörande vindkraftsparken.

 

Den 3 mars 2009 tillkännagav Kristianstad kommun att HS-Kraft även söker tillstånd för att uppföra 12st 150m höga vindkraftverk med 2-3MW märkeffekt  på Tolseröd 5:1 och Borrestad 30:5, 30:8 och 31:5, väster om Huaröds by. Bygglovsansökan har även lämnats in för 3st 2MW vindkraftverk i Eke , väster om Huaröd.

 

Utanför Linderöd har bygglovs ansökan lämnats in för 3st 2MW verk. I Benarp öster om Svensköp söker man för 1st 2MW vindkraftverk.

 

Bli medlem i Föreningen Bevara Linderödsåsen och stöd oss i arbetet med att på ett förnuftigt sätt belysa problematiken med felplacerade vindkraftverk. Det behövs en motsida till den ensidiga "propagandan" som kommer från vindkrafts industrin och dess projektörer.

 

 

Medlemsavgiften för 2012 är 100kr för enskild medlem samt 200kr för familj/hushåll, Bankgiro 366-3556 , om du accepterar info per e-post ange e-mail adress.

 

Kontakt:

Per von Wachenfeldt

0705-731510

per@bevaralinderodsasen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000 , i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg.

 

Det stösta hotet av vår livsmiljö på Linderödsåsen nu är de planerade vindkraftsparkerna på Maltesholm, Borrestad och Hörby kommun m.fl

 

Medlemsavgiften för 2012 är 100kr för enskild medlem samt 200kr för familj/hushåll, Bankgiro 366-3556 , om du accepterar info per e-post ange e-mail adress.

      Föreningen Bevara Linderödsåsen