Hem

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Varför?

Därför vill vi bevara Linderödsåsen

 

Linderödsåsens kvalitéer saknar motstycke i norra Europa. Med en levande landsbygd, tysta områden, vild natur, unika kulturmiljöer och närhet till flera storstadsregioner besitter trakten värden som är ytterst sällsynta och värda att bevara för framtiden.

Aktuellt

 

Styrelsen i föreningen Bevara Linderödsåsen kallar föreningsmedlemmar till årsmöte lördagen den 17/3 2018 kl. 10.00. Årsmötet hålls hos Ljungs Kula, strax utanför Killhult.. Vi planerar årets olika aktiviteter. Hör av dig om du har en bra idé eller vill hjälpa till aktivt.

 

 

 

Här får du aktuell information

Bli medlem

 

Vi vill tacka alla medlemmar för ert stöd. Med er hjälp fortsätter vi att bevara Linderödsåsen.

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen verkar för att bevara naturen och människors livsmiljö på Linderödsåsen. Glöm inte att betala in din medlemsavgift för 2018!

 

Stöd oss genom att bli medlem!

 

Så här bli du medlem

Guldägget Linderödsåsen: En tyst och lugn plats, omgiven av ett idylliskt och levande kulturlandskap.

Guldägget Linderödsåsen

Därför!

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.